Pohjanmaan Vapaa-ajankalastajapiiri ry

KEVÄTKOKOUS

Aika: Maanantai 9.05.2016 klo 19:00 – kahvi klo 18:30 
Paikka: LAPUAN KRISTILLINEN OPISTO
Siiriläntie 11- 13 62100 LAPUA
Pöytäkirja
Kokouksen avaus: Jaakko Knaapila avasi kokouksen klo. 19.03
Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri: Pj:ksi valittiin Jaakko Knaapila ja sihteeriksi Veli-Matti Mäenpää
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus: todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätäntävaltaiseksi.
Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat: Valittiin samat henkilöt Tero Kankaanpää ja Heidi Pernu.
Suoritetaan jäsenyhteisöjen edustajien valtakirjojen ja äänimäärien tarkastus: Paikalla 19 edustajaa ja valtakirjalla 4, eli äänestyksessä on ääniä 23.
Hyväksytään kokoukselle työjärjestys: Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.
Esitellään piirihallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta: Luettiin toimintakertomus ja hyväksyttiin sellaisenaan.
Esitellään tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajien niistä antama lausunto, sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja tilivelvollisille: Tapani esitteli tilit ja vahvistettiin tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle sekä muille vastuuhenkilöille.
Käsitellään muut piirihallituksen mahdollisesti esittämät asiat. Hallituksen sarjajako esitys: Hallituksen esityksestä äänestettiin ja se sai 9 ääntä. Eikä hyväksytty.
Käsitellään jäsenten määräaikana piirihallitukselle tekemät esitykset: LUK:N esitys sarjajakoon ja KUK:n esitys akkuporakoneen käyttöön: LUK:n esityksestä äänestettiin ja se sai 10 ääntä. Sen jälkeen äänestettiin hyväksytäänkö hallituksen tai LUK:n esitystä. Kumpikin esitys kaatui äänimäärin 5 puolesta ja 13 vastaan. KUK:n esitys hyväksyttiin ja Timo Rinta-Jaskari tekee muutos ehdotuksen piirin pilkkikilpailu sääntöihin.
Päätetään liitolle tehtävistä kokouksen esityksistä: Ei esityksiä.
Valitaan tai valtuutetaan piirihallitus tarvittaessa valitsemaan edustajat liiton kokouksiin sekä ehdokkaat liiton muihin toimielimiin: Valittu jo piirin syyskokouksessa.
Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä: Timo Rinta-Jaskari jakoi piirin laatat MM ja SM kisoissa menestyneille. Samoin jaettiin vuoden kalahenkilön ja vuoden kalanuoren pytyt. Kalahenkilö on Tuula Järvistö ja kalanuori Tarmo Savola. Samoin muistettiin Seppo Keltamäkeä piirin pöytästandanilla, Sepon täytettyä 70 vuotta.
Kokouksen päättäminen:Pj päätti kokouksen klo. 20.18

Pohjanmaan Vapaa-ajankalastajapiiri ry Kurikassa 10.5.2016

Veli-Matti Mäenpää Sihteeri
Paimentie 9 61300 Kurikka
Gsm 040-5599463
HYPERLINK ”mailto:pohjanmaanvapaaajankalastajapiiri@netikka.fi”pohjanmaanvapaaajankalastajapiiri@netikka.fi
HYPERLINK ”mailto:v-m.m@netti.fi”v-m.m@netti.fi
HYPERLINK ”http://www.povapi.com/”www.povapi.com
FILENAME \p E:\Piirin asiat\Vuoden 2016 tapahtumat\Kevät ja syys kokoukset\Kevätkokous\Kevätkokouksen esityslista 2016.doc Sivu PAGE 2/ NUMPAGES \*Arabic 2