POHJANMAAN VAPAA-AJANKALASTAJAPIIRI RY. KEVÄTKOKOUS

Aika: Torstaina 19.4.2018 klo. 18.00- kahvi alkaen klo.17.30

Paikka:

Työjärjestys/ pöytäkirja

LAPUAN KRISTILLINEN OPISTOSiiriläntie 11- 13 62100 Lapua

Kokouksen avaus: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti väen tervetulleeksi kokoukseen. Muutettiin työjärjestystä vähän ja annettiin puheenvuoro SVK:n henkilöille, että kerkiävät junalle.

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja sekä sihteeri: Puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Knaapila ja sihteeriksi Veli-Matti Mäenpää
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 3. Valitaan pöytäkirjantarkastajat sekä ääntenlaskijat: Valittiin Jouko Nimetön ja Hannes Kaukola.
 4. Suoritetaan jäsenyhteisöjen edustajien valtakirjojen ja äänimäärien tarkastus: Paikalla 22 ja valtakirjalla 4 henkilöä, äänestyksessä ääniä yhteensä 26 kpl.
 5. Hyväksytään kokoukselle työjärjestys: Hyväksyttiin.
 6. SVK:n toiminnanjohtaja Markku Marttinen ja järjestöpäällikkö Olli Saari tuovat SVK:n terveiset: Puhuivat alkuun.
 7. Esitellään piirihallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta: Käytiin läpi toimintakertomus ja muutettiin muutaman henkilön seuratiedot, sen jälkeen hyväksyttiin.
 8. Esitellään tuloslaskelma, tase ja toiminnantarkastajien niistä antama lausunto, sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja tilivelvollisille: Käytiin läpi tuloslaskelma ja tase sekä pj luki toiminnantarkastajien lausunnon tileistä. Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja tilivelvollisille.
 9. Käsitellään muut piirihallituksen mahdollisesti esittämät asiat. Hallitus päätös henkilöistä Kalahenkilöksi Veli-Matti Mäenpäätä, Kalanuoreksi esitetään Lauri Heikkilää. Piirin laatat SM-tason kilpailuissa menestyneille. Jaettiin pytyt henkilöille ja laatat menestyneille, harmiteltavan vähän vain oli hakemassa laattaa henkilökohtaisesti.
 10. Käsitellään jäsenten määräaikana piirihallitukselle tekemät esitykset. Hallitus keskusteli kilpailuiden osallistumismaksuista ja ehdotti, että ensi vuoden kilpailuilmoituksiin laitetaan osallistumismaksut näkyviin. PM- kisojen säännöt, syyskokoukseen mennessä pitää käsitellä piirin omat säännöt ja päivittää ne uudelleen: Hyväksyttiin uudistettu kilpailuilmoitus ja sihteeri laittaa sen piirin kotisivulle, mistä sen on helppo kopioida jotka tarvitsevat.
 11. Päätetään keskusjärjestölle tehtävistä kokouksen esityksistä: Ei esityksiä, eikä olisi keriinny jos olisi ollut.
 12. Valitaan tai valtuutetaan piirihallitus tarvittaessa valitsemaan edustajat
  keskusjärjestön kokouksiin sekä muihin toimielimiin. Hallitus valitsi edustajiksi Jaakko

Knaapilan ja Tero Kankaanpään: Hyväksyttiin

13. Käsitellään muut mahdolliset asiat, joista ei voida tehdä päätöstä: PM- kisojen pitäminen salaisessa paikassa, hallituksen esitys syyskokoukseen mennessä selvillä.

14. Kokouksen päättäminen: Pj päätti kokouksen klo20.55 ja toivotti väelle hyvää kotimatkaa.

Pohjanmaam Vapaa-ajankalastajapiiri ry. Kurikassa 16.3.2018
Veli-Matti Mäenpää Piirisihteeri Paimentie 9 61300 Kurikka

Gsm 040-5599463 v-m.m@netti.fi pohjanmaanvapaaajankalastajapiiri@netikka.fi www.povapi.com