HALLITUS 2021

Puheenjohtaja ja taloudenhoitaja:
Matts Rosengård 040 5710430
Stenvägen 54, 64300 Lappfjärd, matts.rosengard@hotmail.com

Hallituksen jäsenet:
varapuheenjohtaja Jaakko Heinola 040 84544390,
sihteeri ja nuorisovastaava Heleena Vattula  040 7328771 Knusinkuja 24, 64300 Lapväärtti salar.krs@gmail.com

Patrik Lundell Catch&releace vastaava 0405387184,
Fredrik Eklund 0408334770
varalla Jani Kirveskangas 040 5361280 ja Berndt Rosenlund 040 5878915

Suurjärvitoimikunta:
Veikko Vuorijärvi 040 5599866

Catch&release toimikunta:
puheenjohtaja Patrik Lundell 0405387184
jäsenet Jani Kirveskangas 040 5361280
Robert Ingves
Rune Bergström

Seuran posti ja jäsenasiat: salar.krs@gmail.com