Hei kalastuskilpailun järjestäjä ja vapaa-ajan kalastaja!

 

Onko vastuullinen kalastaminen teille tuttua? Minä ja monet muut olemme vastuullisen kalastamisen kannalla ja siksi haluammekin muistuttaa tahoja jotka järjestävät kalastustapahtumia kalojen oikeaoppisesta ja eläinsuojelulain mukaisesta käsittelystä. Kalastaessa kalalle ei tule aiheuttaa turhaa kärsimystä. Turhaa kärsimystä voidaan välttää mm. lopettamalla saaliiksi saatu kala välittömästi saaliiksi saamisen jälkeen. Valitettavasti kaikille tämä ei ole selvää ja siksi tarvitaan lisää tiedotusta kalastajille.

 

Kalojen nopea ja kivuton lopettaminen heti saaliiksi saamisen jälkeen sekä eläinsuojelulain mukainen kohtelu koskee tietysti kalastuskilpailuiden lisäksi jokaista yksittäistäkin kalastajaa, kuten esim. harrastusonkijaa.

Mikäli tapahtumanne säännöissä ei vielä vaadita otettavan kalan välitöntä lopettamista, niin toivottavasti lisäätte sellaisen kohdan. Kalan välitön tappaminen on tärkeää koska:

- Kalakin tuntee kipua/kärsii ja kala kokee stressiä
- Eläinsuojelulaki koskee myös kaloja ja laki kieltää turhan kärsimyksen aiheuttamisen eläimille

- Eläinsuojelulain mukaan kalojen tukehduttaminen on eläimen laiton lopettamistapa

Asiaa on tiedusteltu myös useasta eri paikasta ja kaikkien vastaus on käytännössä ollut sama. Maa- ja Metsätalousministeriön, Aluehallintoviraston, ELY-Keskuksen, valvontaeläinlääkärin ja eläinsuojelujärjestöjen mukaan kalan tukehduttaminen esim. rannalla, veneessä, pussissa, jäällä, repussa yms. on eläinsuojelulain vastainen lopettamistapa.

 

Lisätietoa esim.

Eviran kommentti Yle-uutisissa(esillä myös lainsäädäntö): https://yle.fi/uutiset/3-5395239 

Kalaa ei saa jättää jäälle kitumaan: https://www.ess.fi/uutiset/kotimaa/art2347957

 

Vinkkejä vastuulliseen pilkintään: https://www.vapaa-ajankalastaja.fi/vastuullinen/pilkinta/

 

________________________________________

 

 

TIEDOTE 4.5.2019

Julkaistavissa heti

Vapaa-ajankalastajat: Vapaa-ajankalastuksen edistäminen on otettava
mukaan hallitusohjelmaan

LÄHES JOKA KOLMAS SUOMALAINEN KALASTAA VAPAA-AJALLAAN.
VAPAA-AJANKALASTUKSESSA LIIKKUU HUOMATTAVIA RAHAVIRTOJA JA SEN TUOTTAMAT
TERVEYSHYÖDYT OVAT MERKITTÄVIÄ. SUOMEN VAPAA-AJANKALASTAJIEN
KESKUSJÄRJESTÖN (SVK) TEKEMÄN KYSELYN MUKAAN VAPAA-AJANKALASTUS JA
SEN EDISTÄMINEN NAUTTIVAT LAAJAA KANNATUSTA EDUSKUNTAPUOLUEISSA. SIKSI
VAPAA-AJANKALASTUKSEN EDISTÄMINEN ON OTETTAVA MUKAAN MYÖS
HALLITUSOHJELMAAN.

_ _

Suomalaiseen elämänmuotoon, kulttuuriin ja ja luontosuhteeseen
olennaisesti kuuluva vapaa-ajakalastus on merkittävässä osassa
aktivoimassa ihmisiä liikkumaan ja edistämään työssä jaksamista.
Terveellisen lähiruoan lisäksi vapaa-ajankalastus tuottaa sen
harrastajille ja yhteiskunnalle sosiaalista, kasvatuksellista ja
taloudellista hyötyä. Vapaa-ajankalastajat kuluttavat rahaa
kalastukseen 250 miljoonaa euroa vuosittain. Suoraa taloudellista
hyötyä syntyy palveluita tuottavien yritysten ja toiminnassa
tarvittavien välineiden kautta.

Luonnon virkistyskäyttö ja siihen olennaisesti kuuluva
vapaa-ajankalastus on nostettava yhteiskunnallisen keskustelun aiheeksi.
Ministeriöt ohjaavat virkistyskäyttöä sektoreittain. Maa- ja
metsätalousministeriö on päivittänyt Suomen vapaa-ajankalatalouden
kehittämisstrategian. Sen tavoitteena on, että lähivuosina
vapaa-ajankalastus on suosittu ja yhteiskunnallisesti arvostettu
luontoharrastus, joka kestävästi hyödyntää monipuolisia kalavesiä
ja kalastusmahdollisuuksia.

Päivitetylle strategialle on saatava valtioneuvoston
periaatepäätöksen mukainen asema ja sitä tulee toteuttaa laajana
poikkihallinnollisena yhteistyönä. Vapaa-ajankalatalouteen liittyvien
tehtävien ja resurssien sekä hallinnon uudelleen järjestymistä on
selvitettävä yhdessä maa- ja metsätalous-, opetus- ja kulttuuri-,
sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöministeriön kanssa.
Kalastusharrastuksen edistämis- ja neuvontatyötä tekevien
järjestöjen roolit on tunnistettava, niiden tehtävät on
selkeytettävä ja toimintamahdollisuudet turvattava.
Kalastusjärjestöjen toiminta-avustusten jakosuhteet tulee tarkistaa
vastaamaan vapaa-ajankalastuksen edistämisen ja neuvonnan tarvetta.

Kalastuslain osalta SVK:lle on ensiarvoisen tärkeää saada
kalastusjärjestöille valitusoikeus viranomaispäätöksistä, kuten
luonnonsuojelu- ja metsästyslaeissa on säädetty
ympäristöjärjestöille. Vesilakia on tarkistettava, jotta vailla
kalatalousvelvoitteita oleviin lukuisiin vesivoimaloihin voidaan
jälkikäteen määrätä kalatien rakentamisvelvoite. Uudistettava
eläinsuojelulaki ei puolestaan saa vaikeuttaa vapaa-ajankalastuksen
harrastamista ja kalastuskilpailuja maassamme.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön kevätkokous pidettiin
4.5.2019 Helsingissä.

Lisätietoja:
toiminnanjohtaja Markku Marttinen, p. 044 759 9717, s-posti:
markku.marttinen@vapaa-ajankalastaja.fi

_Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on maamme suurin
vapaa-ajankalastajien järjestö, joka edistää vapaa-ajankalastajien
kalastusmahdollisuuksia sekä neuvoo järjestäytyneitä ja
järjestäytymättömiä vapaa-ajankalastajia kestävän käytön
mukaisessa kalastuksessa. Järjestön 13 vapaa-ajankalastajapiirin 506
seurassa toimii yhteensä noin 38 000 kalastuksen harrastajaa.
www.vapaa-ajankalastaja.fi [1],
__www.vapaa-ajankalastaja.fi/vastuullinen_ [2]_, www.fisuun.fi [3],
www.ottiopas.fi [4], __https://www.facebook.com/vapaa.ajankalastajat/_
[5]__