Kalakerho SALAR Fiskeklubb ry/rf 

SYYSKOKOUSPÖYTÄKIRJA

 

Aika:To. 24.10.2019 klo 19.00

Kokouspaikka: Oma tila

Osallistujalista liitteenä (10 kpl osallistujaa)

1.Kokouksen avaus

Kerhon varapuheenjohtaja Hilkka Pihlajaviita avasi kokouksen

2.Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Heinola, sihteeriksi Heleena Vattula, pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raija Sakko ja Patrik Lundell , jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3.Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

4.Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin esitetty työjärjestys.

5.Toimintasuunnitelma ja talousarvioesitys vuodelle 2020.

Hyväksyttiin esitetty toimintasuunnitelma (liite). 
Hyväksyttiin talousarvioesitys (liite).

6.Jäsenmaksut vuodelle 2020 päätettiin: aikuisjäsen 24€, perhejäsen 14€, nuorisojäsen 7€.

Kilometrikorvauksiin ei muutoksia; auto 0,30€, peräkärry ja pakettiauto 0,40€. Joissakin tapauksissa esimerkiksi nuorten kuljetuksista hallitus voi antaa sopivaksi katsomansa korvauksen. Kokouspalkkiona on kahvitus niin kuin tähänkin asti.

7.Seuran puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta.
Hallituksen jäseniksi valittiin: Patrik Lundell, Jaakko Heinola, Matts Rosengård, Berndt Rosenlund, Fredrik Eklund ja varalle Raija Sakko ja Jani Kirveskangas.

Syyskokous päätti että hallitus voi keskuudestaan valita tulevan kauden puheenjohtajan.

8.Valittiin seuraavat toimikunnat ja jäsenmäärät: Kilpailutoimikunta 1+3, suurjärvitoimikunta 1+2, nuorisotoimikunta 1+2, catch&release 1+3

9.Toimikunnat ja niiden puheenjohtajat

-Kilpailutoimikunta:puheenjohtaja Jaakko Heinola, Berndt ​​​​Rosenlund ja hallituksen tuki,  

-Suurjärvitoimikunta: 1+2, puheenjohtaja Wolmar Kari ja jäsenet Reijo Lamminpää, ja Veikko Vuorijärvi.

-Nuorisotoimikunta puh.joht. Heleena Vattula, Raija Sakko, Patrik Lundell

-Catch&release toimikunta:puheenjohtaja Patrik Lundell, Jani Kirveskangas, Robert Ingves, Fredrik Eklund

-Päätettiin että markkinatoimikuntaa ei perusteta

10.Toiminnantarkastajiksi valittiin Reijo Lamminpää ja Juhani Vainio.
Varalle Mauno Pihlajamäki ja Taisto Kiviniemi.

11.Piirin kokousedustajien valinta.

   Piirin syyskokoukseen 28.10.2019 edustajat (5 kpl) Seppo Kuusinen, Olavi Mäki, Taisto Kiviniemi, valtuutetaan hallitus valitsemaan muut jäsenet.

12.  Seuran jäsenten hallitukselle esittämät asiat.

       Hallitus esittää ja hyväksyttiin että jäsentenvälisten kisojen osanottomaksu on 10 €.

       Hallitus ja kilpailutoiminta saa päättää kisojen mahdollisesta ns lopputarjoilusta.

        

13.Käsitellään muut esille tulevat asiat. 

Piirin kokoukselle on Pilk Kings esittänyt että potkukelkan käyttö olisi  kaikille sallittu, Salarin syyskokous puolsi esitystä.

14.Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.40.

Jaakko Heinola​​​             Heleena Vattula

puh.joht.                            ​​​​sihteeri

Olemme tänään  24.10.2019 tarkastaneet  Kalakerho Salar ry:n syyskokouspöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi:

Raija Sakko​​​​                Patrik Lundell

pöytäkirjantarkastajat