Haukitehdastalkoot / Gäddfabrikstalko 12/4

Tiistaina 12/4 klo 12. on SVK:n Juha Ojaharju tulossa haukitehtaaseen katsomaan . Hän haluaisi talkoolaista mukaan silloin. Lapioita ja rautakankeja tarvitaan. Osoite Kaislahdentie.

På tisdag 12/4 kl 12 är Juha Ojaharju från SVK på kommande till Kristinestad för att titta på gäddfabriken. Han vill att få med sig lite talkokrafter då. Spade och järnstång behövs. Adress Sävviksvägen.