Haukitehdastalkoot / Gäddfabrikstalko

Som ni säkert vet så har SVK tillsammans med staden kört ett gäddfabrikprojekt och iståndsatt den glosjö som finns vid Sävviksvägen, tror den heter Björnösund.

Tisdagen den 6/4 klockan 10 kommer Juha Ojaharju från SVK hit och vill att vi ställer upp med talkofolk för att restaurera diket ner till havet.

Det som skall göras är att rada stenar osv. Spade och järnspett behövs. Max 10 personer enligt gällande restriktioner

SVK bjuder på korv.

Anmäler er till Rune Bergström 050-4210492

Olette varmaan kuulleet että SVK yhdessä kaupungin kanssa on kunnostanut lammen Kaislalahden tien varressa Haukitehdashankkeen nimissä.

Tiistaina 6/4 SVK:n Juha Ojaharju on tulossa tänne pitämään puron kunnostustalkoot. Lapioita ja rautakankeja tarvitaan. Maks 10 henkilöä voimassa olevan rajoituksen mukaan.

SVK tarjoaa makaraa.

Ilmoita osallistumisestanne. Rune Bergström 050-4210492